Tuesday, 15 Oct 2019

Làm Bằng Trung Học Phổ Thông (Cấp 3)

Chúng tôi cung cấp dịch vụ làm bằng trung học phổ thông (THPT – Cấp 3) cho những người có nhu cầu xin việc tại những địa chỉ có yêu cầu tối thiểu cần tới bằng THPT.

Mọi thứ bạn cần chuẩn bị cho chúng tôi cũng hết sức đơn giản, đó là những thông tin cá nhân của bạn, như dưới đây:

  • Họ và tên.
  • Ngày tháng năm sinh.
  • Nơi sinh.
  • Giới tính.
  • Dân tộc.
  • Tên trường.
  • Xếp loại tốt nghiệp.
  • Năm tốt nghiệp.
  • Số điện thoại.

Mọi thứ sẽ được chúng tôi ghi nhận và tiến hành thực hiện theo các quy chuẩn của chúng tôi để giúp bạn có được tấm bằng trung học phổ thông nhanh nhất cho mục đích của mình.

Bạn có thể đặt mua bằng trung học phổ thông trên gian hàng của trang với những thao tác hết sức đơn giản đã được chúng tôi hướng dẫn chi tiết.